Anunţ achiziţii Centrul de Formare Profesională “Şanse Egale”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni! POSDRU/168/6.1/G/143939 „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”   Nr. înregistrare:  66 din 19.02.2015   ANUNŢ   In vederea derularii activităţii Centrului de… Read more“Anunţ achiziţii Centrul de Formare Profesională “Şanse Egale””