Curs gratuit Alpinist utilitar

logouri color 300x70 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

POSDRU/168/6.1/G/143939

„Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”

Alpinist utilitar

Cod COR 711920

Curs de iniţiere de 45 de ore (15 ore pregătire teoretică, 30 de ore pregătire practică)

Prin absolvirea acestui curs, participantul va însuşi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice cu ajutorul cărora poate să efectueze în siguranţă lucrări în circumstanţe dificile şi periculoase sau la înălţime.

Tipuri de lucrări pentru care se folosesc alpinişti utilitari?

 • construcţii la înălţime sau în adâncime
 • operaţiuni de mentenanţă/ reparaţii/ curăţare/ întreţinere/ vopsire la înălţime şi nu numai
 • montaj şi instalare antene pe acoperişuri, reparaţii structuri beton şi zidărie, izolări, diverse fixări suplimentare, înlocuiri placaje, instalaţii tehnice, hornuri, turnuri, instalarea agregatelor de climatizare/ventilare
 • escaladări de faţade
 • inspecţii şi testări structuri
 • montaje de obiecte publicitare

Dimensiunea grupelor: 10-14 persoane

Formele de organizare a programului de formare sunt: curs teoretic şi aplicaţii practice

Locaţia de desfăşurare a cursurilor: Bd. Tomis nr. 480 (după Cardinal Motors), Constanţa

Condiţiile de eligibilitate:

 • Să facă parte din următoarele categorii: familie monoparentală, familie cu mai mult de 2 copii, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, romi;
 • domiciliul sau reşedinţa în judeţul Constanţa;
 • vârsta cuprinsă între 18-55 de ani

Număr locuri subvenţionate prin proiect: 30, din care 4 pentru persoane de etnie romă

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Copie Certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei);
 • Diploma (adeverinţa) absolvent minim învăţământ 10 clase;
 • Aviz medical (medic familie);
 • Fişă de aptitudini medicina muncii, cu specificaţia: „Apt pentru LUCRU LA ÎNĂLŢIME”;
 • Declaraţie că nu suferă de alte boli care ar putea afecta activitatea de lucru în circumstanţe dificile şi periculoase sau la înălţime;
 • Formular de grup ţintă (formular tip);
 • Declaraţie de evitare a dublei finanţări (declaraţie a participantului că nu a urmat şi nu urmează un program similar, finanţat din fonduri naţionale, europene sau mondiale);
 • Declaraţie a participantului că nu deţine un certificat de absolvire sau calificare Alpinist utilitar
 • Adeverinţa sau document oficial care atestă apartenenţa la grupul ţintă
 • Declaraţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Documentele tip pot fi descărcate de aici.

Competenţe/abilităţi specifice:

 • Comunicarea la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă;
 • Aplicarea cerinţelor legale de sănătate şi securitate în muncă:
 • Organizarea locului de muncă;
 • Completarea şi gestionarea documentelor;
 • Echiparea corzilor;
 • Executarea nodurilor;
 • Executarea manevrelor de coardă;
 • Coordonarea activităţilor;
 • Întreţinerea echipamentului;
 • Aplicarea metodelor de salvare.

Tipul certificatului emis: Certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv

Certificatele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice.

Dotări: Sală pentru pregătirea teoretică, dotată corespunzător pentru derularea activităţii didactice, şi sală de lucru la înălţime, echipamente specifice

Suport de curs: Se asigură suport de curs tipărit şi în format electronic pe CD şi caietul pentru aplicaţiile practice.

Formele de evaluare: evaluare pe parcurs, atât teoretică cât şi practică, şi evaluare finală constând în 20 de întrebări tip grilă şi 3 aplicaţii practice

Finanţare: Cursul este subvenţionat prin Proiectul POSDRU/168/6.1/G/143939 „Servicii de formare profesională pentru personale cu dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”. Participanţii care vor absolvi cursul vor primi şi o subvenţie de 200 de lei.

Data limită de înscriere pentru grupele cu începere pe 1 iulie: 15 iunie 2015

Facebook
Twitter