Anunţ achiziţii Centrul de Formare Profesională “Şanse Egale”

logouri-color

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

POSDRU/168/6.1/G/143939

„Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”

 

Nr. înregistrare:  66 din 19.02.2015

 

ANUNŢ  

In vederea derularii activităţii Centrului de Formare Profesională „Şanse Egale”, înfiinţat în cadrul Proiectului POSDRU/168/6.1/G/143939 – „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”, Fundatia „Sanse Egale” face cunoscut publicului achizitionarea urmatoarelor produse / servicii aferente Centrului de Formare Profesională „Şanse Egale”:

 

Nr. crt. Denumirea entităţii juridice responsabile (Beneficiarul /Partenerul/ii) Cod CPV Obiectul achiziţiei Valoarea estimată (lei fără TVA) Valoarea estimată (euro fără TVA)
1 Fundaţia “Şanse Egale” 30192700-8 Papetarie 824,19 187,82
2 Fundaţia “Şanse Egale” 30125100-2 Cartuse de toner 564,52 128,65
3 Fundaţia “Şanse Egale” 45259000-7 Repapare si intretinere a echipamentelor 1.612,90 367,55
4 Fundaţia “Şanse Egale” 32424000-1 Infrastructura de retea 806,45 183,78
5 Fundaţia “Şanse Egale” 30236000-232322000-6 Diverse tipuri de echipamenteEchipament multimedia 45.907,26 10.553,41
6 Fundaţia “Şanse Egale” 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice 5.443,55 1.240,50
7 Fundaţia “Şanse Egale” 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice 11.451,61 2.609,64
8 Fundaţia “Şanse Egale” 79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe 725,81 165,40
9 Fundaţia “Şanse Egale” 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile 22.983,87 5.237,65
10 Fundaţia “Şanse Egale” 18143000-3 Echipamente de protectue 1.935,48 441,06
11 Fundaţia “Şanse Egale” 36930000-918444200-5

29851300-2

36410000-8

36931000-6

Dispozitive de sigurantaCasti de siguranta

Echipament de siguranta

Echipament pentru sporturi in aer liber

Accesorii de siguranta

7.258,06 1.653,99

Metoda utilizata este aceea de achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1191/19.11.2014 privind aprobarea Instructiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Sursa de finanţare a achiziţiilor:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Pentru detalii suplimentare, operatorii economici interesati in prezentarea ofertelor, pot accesa urmatoarele date de contact:

Denumire: Fundaţia „Şanse Egale”
Adresa sediului social: Str. Basarabiei 101B, Fântânele -907071, judeţul Constanţa
Adresa de corespondenţă: Bd. Tomis nr. 480, 900519 – Constanţa, judeţul Constanţa
Manager proiect: Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov
Expert achiziţii: Adriana Şerban
Email: [email protected]
Telefon: 0757-999959
Fax: 0241-550323
Web: www.fundatia-sanse-egale.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *