Anunţ achiziţii POS DRU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

POSDRU/168/6.1/G/143939

„Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa” logouri-colorANUNŢ

In vederea derularii activitatilor din cadrul Proiectului POSDRU/168/6.1/G/143939 – „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”, Fundatia „Sanse Egale” face cunoscut publicului achizitionarea urmatoarelor produse / servicii:

Nr. crt. Denumirea entităţii juridice responsabile (Beneficiarul /Partenerul/ii) Cod CPV Obiectul achiziţiei Valoarea estimată lei fără TVA Valoarea estimată euro fără TVA
1 Fundaţia “Şanse Egale” 79212100-4 Servicii de auditare financiară 1,000.00 227.88
2 Fundaţia “Şanse Egale” 79211000-6 Servicii de contabilitate 2,000.00 455.77
3 Fundaţia “Şanse Egale” 30192700-8 Papetărie 483.87 110.27
4 Fundaţia “Şanse Egale” 30125100-2 Cartușe de toner 564.52 128.65
5 Fundaţia “Şanse Egale” 92370000-5 Servicii prestate de tehnicieni audio 725.81 165.40
6 Fundaţia “Şanse Egale” 79952000-2 Servicii pentru evenimente 1,209.68 275.67
7 Fundaţia “Şanse Egale” 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe 403.23 91.89
8 Fundaţia “Şanse Egale” 79341000-6 Servicii de publicitate 2,419.35 551.33
9 Fundaţia “Şanse Egale” 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 2,338.71 532.95
10 Fundaţia “Şanse Egale” 64210000-1 Servicii de telefonie şi de transmisie de date 677.42 154.37

Metoda utilizata este aceea de achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Sursa de finanţare a achiziţiilor:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Pentru detalii suplimentare, operatorii economici interesati pot accesa urmatoarele date de contact:

Denumire: Fundaţia „Şanse Egale”
Adresa sediului social: Str. Basarabiei 101B, Fântânele -907071, judeţul Constanţa
Adresa de corespondenţă: Bd. Tomis nr. 480, 900519 – Constanţa, judeţul Constanţa
Manager proiect: Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov
Expert achiziţii: Adriana Şerban
Email: [email protected]
Telefon: 0757-999959
Fax: 0241-550323
Web: www.fundatia-sanse-egale.ro

 

Expert achizitiiAdriana Serban Manager de proiectLavinia-Alexandra Istratie Macarov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *