Comunicat de presă

 

COMUNICAT DEPRESĂ

Constanţa, 14 decembrie 2015

Luni, 14 decembrie, ora 10.00, la sala de conferinţe situată la adresa Bd. Tomis nr. 480, Constanţa, parter, Fundaţia „Şanse Egale” a organizat conferinţa de presă care a anunţat încheierea oficială a proiectului „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa” – POSDRU/168/6.1/G/143939”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 14 luni, între 15 octombrie 2014 şi 14 decembrie 2015, având o valoare totală eligibilă suma de 398.897 RON.

Obiectivul general al proiectului a fost de a mări şansele de angajare pe termen lung pentru forţa de muncă aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Constanţa, prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale a acestor persoane, în baza principiului egalităţii de şanse. Proiectul a contribuit la dezvoltarea comunităţilor rurale în cadrul cărora a fost implementat, prin mărirea şanselor de angajare pe salarii decente. Au fost promovate obiectivele orizontale ale UE în cadrul comunităţilor locale (în special egalitatea de şanse şi de gen, dezvoltarea durabilă, inovarea şi TIC).

Proiectul s-a adresat persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat, familiilor cu mai mult de doi copii, familiilor monoparentale şi persoanelor de etnie romă. Activităţile proiectului au constat în oferirea unui număr de două programe de formare profesională pentru iniţierea în ocupaţiile alpinist utilitar şi operator calculator electronic şi reţele, pentru 22, respectiv 38 de persoane aparţinând acestor grupuri cu risc crescut de marginalizare. De asemenea, a fost facilitată integrarea pe piaţa muncii a 7 persoane din grupurile defavorizate, prin angajarea acestora în cadrul structurii de economie socială creată prin proiect (Centrul de Formare Profesională „Şanse Egale”).

În cadrul conferinței vor fi prezenți: echipa de management al proiectului POSDRU „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”, personalul Centrului de Formare Profesională „Şanse Egale”, precum şi absolvenți ai cursurilor de alpinism utilitar şi de operator calculator electronic şi reţele.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la nr. 0757999959 sau pe e-mail: [email protected].

Vă aşteptăm.

 

Lavinia ISTRATIE-MACAROV

Fundația „Șanse Egale” Manager proiect

Mobil: +40 757 99 99 59 Tel.: +40 241 55 03 53 Fax: +40 241 55 03 23 Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *