Curs alpinist utilitar – iniţiere 45 de ore

CURS ALPINIST UTILITAR

Curs de iniţiere de 45 de ore (15 ore pregătire teoretică, 30 de ore pregătire practică)

Cod COR 711920

 

Descriere

Prin absolvirea acestui curs, participantul va însuşi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice cu ajutorul cărora poate să efectueze în siguranţă lucrări în circumstanţe dificile şi periculoase sau la înălţime.

După absolvirea cu succes a examenului final, cursantul primeşte un certificat de absolvire recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice (alpinist utilitar – Cod COR 711920).

Unde se folosește alpinismul utilitar?

 • construcţii la înălţime sau în adâncime
 • operaţiuni de mentenanţă/ reparaţii/ curăţare/ întreţinere/ vopsire la înălţime şi nu numai
 • montaj şi instalare antene pe acoperişuri, reparaţii structuri beton şi zidărie, izolări, diverse fixări suplimentare, înlocuiri placaje, instalaţii tehnice, hornuri, turnuri, instalarea agregatelor de climatizare/ventilare
 • escaladări de faţade
 • inspecţii şi testări structuri
 • montaje de obiecte publicitare

 

Dimensiunea grupelor: 12-14 persoane

 

Formele de organizare a programului de formare sunt: curs teoretic şi aplicaţii practice.

 

Locaţia de desfăşurare a cursurilor: Bd. Tomis nr. 480 (după Cardinal Motors), Constanţa

 

Perioada de desfășurare: în funcţie de disponibilitatea cursanţilor

 

Condiţii de participare:

 • condiție fizică bună
 • sunt capabili să participe activ pe toată durata cursului
 • nu suferă de acrofobie (frică de înălțime)
 • vârsta minim 18 ani
 • studii medii

 

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Copie Certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei);
 • Diploma (adeverinţa) absolvent minim învăţământ 10 clase;
 • Aviz medical (medic familie);
 • Fişă de aptitudini medicina muncii, cu specificaţia: „Apt pentru LUCRU LA ÎNĂLŢIME”;
 • Declaraţie că nu suferă de alte boli care ar putea afecta activitatea de lucru în circumstanţe dificile şi periculoase sau la înălţime;
 • Declaraţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Competenţe/abilităţi specifice obținute în urma cursului:

 • Comunicarea la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă;
 • Aplicarea cerinţelor legale de sănătate şi securitate în muncă:
 • Organizarea locului de muncă;
 • Completarea şi gestionarea documentelor;
 • Echiparea corzilor;
 • Executarea nodurilor;
 • Executarea manevrelor de coardă;
 • Coordonarea activităţilor;
 • Întreţinerea echipamentului;
 • Aplicarea metodelor de salvare.

 

Tipul certificatului emis: Certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv

Certificatele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice.

 

Dotări: Sală pentru pregătirea teoretică, dotată corespunzător pentru derularea activităţii didactice, şi sală de lucru la înălţime, echipamente specifice

 

Suport de curs: Se asigură suport de curs tipărit şi în format electronic pe CD şi caietul pentru aplicaţiile practice.

 

Formele de evaluare: evaluare pe parcurs, atât teoretică cât şi practică, şi evaluare finală constând în 20 de întrebări tip grilă şi 3 aplicaţii practice

 

Preț: 600 lei (include echipamentul pentru aplicaţiile practice şi examinare, taxa de curs şi costul examenului)

 

Oferte: Pentru grupuri mai mari de cursanți din partea aceleiași companii prețul se poate negocia.

 

Contact:         

Centrul de Formare Profesională „Şanse Egale”

Cristina Stroe

0241-550.353 int. 368

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *