Curs operator calculator electronic şi reţele – iniţiere 45 de ore

Operator calculator electronic şi reţele

Cod COR 351101

Curs de iniţiere de 45 de ore (15 ore pregătire teoretică, 30 de ore pregătire practică)

 

Ocupaţia de „Operator calculator şi reţele” este solicitată pe piaţa muncii şi este regăsită în organigramele multor firme.

Operatorul calculator electronic şi reţele îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în continuă evoluţie; această ocupaţie este cerută de piaţa muncii. Operatorul calculator electronic şi reţele:

 • asigura buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare / interconectare în reţea; supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare / interconectare în reţea;
 • instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corecta a aplicaţiilor de către utilizatori;
 • pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului şi / sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;
 • verifica respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente şi date impuse de inginerul de sistem sau de administratorul de reţea; semnalează abaterile de la aceste reguli şi contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
 • îi asista pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implica folosirea calculatoarelor; îi corectează pe utilizatori atunci când aceştia nu respecta procedurile standard de lucru;
 • salvează periodic şi în situaţii critice datele de lucru ale utilizatorilor; păstrează copiile de siguranţa ale datelor salvate; restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajuta pe utilizatori sa-si recupereze informaţiile.
 • Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic şi reţele comunica eficient cu utilizatorii şi are o permanenta preocupare pentru perfecţionarea propriilor performante.

Dimensiunea grupelor: 12-14 persoane

Formele de organizare a programului de formare sunt: curs teoretic şi aplicaţii practice

Locaţia de desfăşurare a cursurilor: Bd. Tomis nr. 480 (după Cardinal Motors), Constanţa

Condiţiile de eligibilitate:

 • Persoana care doreşte să devină „Operator calculator şi reţele” trebuie să aibă studii medii şi cunoştinţe de bază de tehnologia informaţiei (hardware, software, modele şi structuri de date, medii de stocare date, texte şi imagini, medii de transmisie a informaţiilor, reţele de calculatoare).Număr locuri subvenţionate prin proiect: 30

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie act identitate (CI/BI);
 • Copie Certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei);
 • Diploma (adeverinţa) absolvent învăţământ liceal;
 • Declaraţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Competenţe/abilităţi specifice:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, știinţă, tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare
 • Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor
 • Asistarea utilizatorilor
 • Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor
 • Instalarea şi configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare
 • Asigurarea necesarului de componente şi material consumabile

Tipul certificatului emis: Certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv

Certificatele eliberate sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Dotări: Sală dotată corespunzător pentru derularea activităţii didactice, laptop, multifuncţională, videoproiector

Suport de curs: Se asigură suport de curs tipărit şi în format electronic pe CD şi caietul pentru aplicaţiile practice.

Formele de evaluare: evaluare pe parcurs, atât teoretică cât şi practică, şi evaluare finală constând în 25 de întrebări tip grilă şi 3 exerciţii practice

Preţ: 500 de lei  (include taxa de curs, costul examenului şi costul siplomei şi al suplimentului descriptiv)

 

Oferte: Pentru grupuri mai mari de cursanți din partea aceleiași companii prețul se poate negocia.

 

Contact:         

Centrul de Formare Profesională „Şanse Egale”

Cristina Stroe

0241-550.353 int. 368

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *