Fundația Șanse Egale

Împreună pentru performanță! 

Cine suntem?

Fundația Șanse Egale este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2008, care prin activitatea sa urmărește sprijinirea performanței educaționale, a cercetării și inovării prin promovarea inteligenței și excelenței.

Fundația Șanse Egale urmărește asigurarea șanselor egale la educație de calitate copiilor aparținând familiilor din medii defavorizate, prin acordarea granturilor de studiu și a burselor de performanță.  

Misiune

Fundația Șanse Egale susține accesul la educație pe termen lung și promovează valorile educaționale ca fundament al dezvoltării durabile și sustenabile. 

Pentru noi, în Fundația Șanse Egale, educaţia tinerelor generaţii, fie că vorbim despre facilitarea accesului la educaţie, despre încurajarea cercetării și inovării în domenii cheie şi pregătirea acestora pentru provocările viitoarei piețe a muncii  reprezintă direcţiile de acţiune ale Fundației. 

Viziune

Susţinem programele de dezvoltare educațională, al căror impact este de durată şi cu o adresabilitate cât mai mare.

În viziunea Fundației Șanse Egale investiția în educație reprezintă șansa acordată viitorului României.