Politică de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al Fundației “Șanse Egale”, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu proiectele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Datele cu caracter personal sunt:

 1. a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizata (legalitate, echitate și transparență);
 2. b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitări legate de scop); c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);
 3. d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (exactitate);
 4. e) pastrăte într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depasește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (limitări legate de stocare);
 5. f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate și confidențialitate).

 

IDENTIFICAREA OPERATORULUI

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Fundația Șanșe Egale este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social in Str. Caliacra, nr. 11b, camera 2, sat Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanța, cod unic de înregistrare fiscală 23402600/29.02.2008, având cont nr. RO94 UGBI 0000 8120 0010 1RON, deschis la Garanti Bank (în continuare “Fundația Șanșe Egale” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul Fundația Șanșe Egale cu protecția datelor folodind formularul de Contact sau prin poștă sau curier la adresa: jud. Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 480 – cu mențiunea „Prelucrare date cucaracter personal”.

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

 1. Când participate în mod direct la campaniile și proiectele noastre in calitate de donator, sponsor sau voluntar, ne transmiteți:
 • numele și prenumele;
 • date de identificare CI: serie, număr;
 • data nașterii, sexul, domiciliul/ reședința, cetățenia;
 • date de identificare fiscal: CIF, nr. inregistrare la Registrul Comertului, sediu, cont bancar;
 • adresa de e-mail;
 • număr telefon mobil, număr telefon fix;
 • adresa alternativă de e-mail etc.
 1. Când plasați o ofertă de susținere financiară sau materială ne obligăm să vă furnizam documente fiscal care să ateste contribuția dumneavoastră.
 2. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 

MANAGEMENTUL PROCESULUI DE SEMNARE ȘI DERULARE A CONTRACTELOR DE SPONSORIZARE , FINANȚARE ȘI DONAȚIE DIRECTĂ PRIN PAGINI WEB SPECIALIZATE

Scop: Derularea contractului de sponsorizare si donatie pentru susţinerea proiectelor și campaniilor desfășurate de Fundația Șanse Egale.

Legalitate: demersuri în vederea semnării contractului de sponsorizare/donatie şi derularea acestora cu respectarea legislatiei in vigoare.

Persoane vizate: persoane fizice, reprezentanții companiilor vizate, reprezentanți ai instituțiilor, reprezentanți ai fundaţiilor şi ONG-urilor vizate, reprezentanți ai furnizorilor.

Date cu caracter personal:

 • Date de identificare reprezentanţi sponsori: nume şi prenume, data nașterii, sex, funcţie, loc de muncă, date de identificare fiscal, semnătura;
 • Date de identificare pentru donatorii persoane fizice: nume şi prenume, data nașterii, sex, domiciliu, serie şi număr carte de identitate, cetăţenie, funcţie, loc de muncă, cod bancare, semnătura;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail, adresa de corespondenţă;
 • Alte date cu caracter personal derivate din obiectul specific al contractului de sponsorizare.

Durata de prelucrare: durata de derulare a contractului de sponsorizare, la care se adăuga o perioadă de arhivare de 10 ani.

 

CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Fundatiei Sanse Egale în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Fundației Șanse Egale;
 2. b) Prelucrarea cerilor și ofertelor de donație/sponsorizare (materiala și financiara) în campaniile desfășurate de fundație;
 3. c) Informarea privind rolul, scopul, destinația, perioada și denumirea campanilor de strangere de fondurii:
 4. d) Soluționarea și prelucrarea documentelor de donație/sponsorizare în afara campanilor desfașurate de organizație (susținător constant);
 5. e) Soluționarea actelor de sponsorizare/donație și a documentelor fiscal (chitanțe, etc);

f ) Prelucrarea datelor cu caracter personal al voluntarilor;

d ) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la proiectele, campaniile și serviciile de asistență socială oferite de Fundația Șanse Egale sau ale partenerilor.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Fundației Șanse Egale și dumneavoastră.

De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de informare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de donator, sponsor și voluntar. Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent a modului de lucru sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări in domeniul asistenței sociale.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități sociale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la proiectele, serviciile noastre sociale si campaniile desfășurate. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continând informații generale și tematice, informații cu privire la proiectele, tipul de servicii sociale oferit de organizația noastră, informații cu privire la campaniile de strângere de fonduri sau cum să devii voluntar precum și alte comunicări cum ar fi sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de donator, sponsor sau voluntar al organizației pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

– Contactarea Fundației Șanse Egale folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta proiectele si campanile sociale. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea sociala. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Fundației Șanse Egale față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea sociala, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioada de 10 ani. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în baza noastra de date pe o perioada de 10 ani.

CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră doar autorităților fiscale sau instituțiilor statului când legilația o impune.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor.

ÎN CE ȚĂRI TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor legale.

Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare și le stocam pe servere securizate, asigurând în acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

CE DREPTURI AVEȚI

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Fundației Șanse Egale. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

DREPTURI VIZATE

ACCESUL

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

RECTIFICAREA

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

ȘTERGEREA DATELOR

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descarcați din contul Fundației Șanse Egale și să vă salvați toate documentele și informațiile aferente contribuției dumneavoastră. În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste informații, iar Fundația Șanse Egale va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Fundației Șanse Egale, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dumneavoastră;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • pentru a proteja drepturile Fundației Șanse Egale sau ale altei persoane fizice sau juridice.

PORTABILITATEA DATELOR

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră;
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

OPOZIȚIA

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

LUAREA DE DECIZII AUTOMATE

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract sau emiterea de documente fiscal cu dumneavoastră;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

 PLÂNGERI

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă: – prin e-mail folosind formularul de contact sau – prin poștă sau curier la adresa: jud. Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 480, cu mențiunea „Prelucrare date cu caracter personal”.