Proiect POS DRU

logouri-color

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

POSDRU/168/6.1/G/143939

„Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa”

„Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa” – POSDRU/168/6.1/G/143939

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, între 15 octombrie 2014 şi  14 octombrie 2015, având o valoare totală eligibilă suma de 398.897 RON.

Obiectivul general al proiectului este de a mări şansele de angajare pe termen lung pentru forţa de muncă aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Constanţa, prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale a acestor persoane, în baza principiului egalităţii de şanse. Proiectul va contribui la dezvoltarea comunităţilor rurale în cadrul cărora va fi implementat, prin  mărirea şanselor de angajare pe salarii decente. Vor fi promovate obiectivele orizontale ale UE în cadrul comunităţilor locale (în special egalitatea de şanse şi de gen, dezvoltarea durabilă, inovarea şi TIC).

Proiectul se adresează tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat, familiilor cu peste doi copii, familiilor monoparentale şi romilor. Activităţile proiectului constau în oferirea a două programe de formare profesională pentru pregătirea alpiniştilor utilitari şi operatorilor calculator electronic şi reţele, pentru 60 de persoane aparţinând acestor grupuri cu risc crescut de marginalizare. De asemenea, va fi facilitată integrarea pe piaţa muncii a 7 persoane din grupurile defavorizate, prin angajarea acestora în cadrul structurii de economie socială creată prin proiect (Centrul  de Formare Profesională „Şanse Egale”).

 

CĂTRE PAGINA WEB A PROIECTULUI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *