Misiune

Scopul Fundaţiei „Şanse Egale” este ajutorarea, prin programe şi activităţi cu caracter umanitar şi caritabil, a copiilor orfani, a copiilor defavorizaţi din mediul rural, a bătrânilor şi a familiilor defavorizate; reducerea poluării şi educarea şi conştientizarea populaţiei asupra mediului înconjurător.

Copii au nevoie de șanse egale pentru startul în viaţă! Având în vedere că multe din personalităţile României provin din mediul rural, misiunea noastră este:

  • Sprijinirea copiilor din mediul rural pentru a se realiza în viață;
  • Îmbunătăţirea condițiilor de studiu şi a dotărilor instituțiilor de învățământ din mediul rural;
  • Crearea condițiilor de învăţătură la standarde cat mai apropiate de cele din școlile urbane;
  • Asigurarea utilităţilor şi dotărilor în școală: apă, căldură, grupuri sanitare, mobilier școlar, material didactic adecvat etc.

FSE oferă anual burse de merit şi de studiu, rechizite şi hăinuţe elevilor din familii nevoiaşe, precum şi pachete familiilor în dificultate. În 6 ani, au fost acordate în medie 10 burse/an şi au primit pachete aproximativ 8000 de copii şi 1000 de familii. Toţi copiii care au primit burse au îndeplinit criteriile de menţinere a acesteia, inclusiv cel al prezenţei minime.

În următorii 3 ani se urmăreşte extinderea programelor de burse, a programelor caritabile şi a taberelor şi ajutarea unui număr mai mare de copii şi familii defavorizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *