Susţinerea grădiniţei şi a şcolii generale din comuna Fântânele

Copiii, oriunde s-ar naște, sunt egali în drepturi şi trebuie să beneficieze de aceleași șanse la învăţătură, indiferent de mediul din care provin. În realitate, nici copiii şi nici cadrele didactice din mediul rural nu beneficiază de aceleași resurse materiale ca în mediul urban: Internet, soft educațional, mobilier modern şi adaptat pentru utilizarea unor noi metode de învățare, material didactic pentru profesori şi elevi etc.

În urma deselor vizite la Școala generală şi Grădinița din comuna Fântânele şi a consultării cu Primăria şi conducerea şcolii, am identificat nevoile elevilor şi profesorilor şi am decis să ne aducem contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din această comună.

În 2010, Fundaţia „Şanse Egale” a realizat sistemul de încălzire centrală al Grădiniţei Fântânele şi a dotat-o cu mobilier modern pentru 50 copii preşcolari. De asemenea, au fost asigurate următoarele dotări pentru Şcoala Generală Fântănele: mobilier, copiator, televizor, PC, imprimantă şi conexiune Internet.

Acțiunile noastre nu sunt la început, ele continuă o iniţiativă de peste 2 ani în care noi am trimis câte 50 elevi şi 5 cadre didactice în tabere școlare şi am realizat încălzirea spațiului grădiniței. Dorim să sprijinim dezvoltarea acestor elevi şi de aceea le asiguram condiții cât mai apropiate de ale elevilor din mediul urban, iar elevilor care au șansa să urmeze un liceu în Constanta, dar familia nu deţine mijloacele materiale necesare, le oferim burse de studiu.

Obiectivele proiectului:

  • crearea condițiilor de învăţătură la standarde cât mai apropiate de cele din şcolile mediului urban;
  • dotarea cu materiale didactice şi carte școlară;
  • îmbunătăţirea condițiilor din școală şi grădiniță prin asigurarea mobilierului adecvat vârstei elevilor şi metodelor interactive de predare-învăţare;
  • promovarea parteneriatului între şcoli şi organizații non-guvernamentale, consolidarea relaţiilor şcoală – comunitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *