Curs alpinist utilitar – calificare nivel II 720 de ore

CURS ALPINIST UTILITAR Curs de calificare nivel II cu durata 720 de ore (240 ore pregătire teoretică, 480 de ore pregătire practică) Cod Nomenclatorul Calificărilor: 7129.2.10   Descriere Prin absolvirea acestui curs, participantul va însuşi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice cu ajutorul cărora poate să efectueze în siguranţă lucrări în… Read more“Curs alpinist utilitar – calificare nivel II 720 de ore”